De rekening van het gezin


Een gezin is een economie op zich, zo wordt wel eens gezegd. Met het inkomen van de ouders aan de inkomstenzijde en aan de uitgavenkant alle mogelijke uitgaven voor kinderen, wonen en leven. Daartussen liggen tal van keuzes, beslissingen en mogelijkheden die een invloed hebben op de gezinseconomie.

Wat is de impact van deeltijds werken? Of van ouderschapsverlof? Wordt dat gecompenseerd doordat kinderopvang dan goedkoper wordt? Over de financiële impact van die en tal van andere beslissingen voor gezinnen maakt VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck de rekening in de lezing 'De rekening van het gezin'. Aan de hand van twee concrete voorbeelden -een klassiek tweeoudergezin en een alleenstaande ouder- maakt hij de optelsom van de financiële impact van al die keuzes.

Organisator

Gezinsbond

Wanneer?

Dinsdag 28 maart 2017

Waar?

Provinciehuis te Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Meer info:

https://www.gezinsbond.be/derekeningvanhetgezin