Klasanimatie over consumptie

Deze klasanimatie richt zich tot de leerlingen van het 6de leerjaar van het lager onderwijs. Deze animatie over consumeren en de consumptiemaatschappij sluit aan bij een eerste klasanimatie over reclame. Vragen die aan bod komen, zijn o.a. wat zet mensen aan tot consumeren? welke merken? wat is het verschil tussen dingen die je echt nodig hebt, en dingen waarin je zin hebt? Bij deze animatie wordt met de leerlingen van gedachten gewisseld en samen met hen nagedacht.

Tijdens de animatie wordt een pedagogische dossier uitgedeeld.

Organisator

Groupement d’initiative pour la lutte contre le surendettement (GILS)

Wanneer?

Maandag 12 maart 2018

Waar?

Ecole libre du Parc in Beyne-Heusay

Meer info:

http://www.cdr-gils.be/ & http://www.cdr-gils.be/index.php/ecoles